1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul editurii Baroque Books & Arts.

Client – persoană fizică sau juridică ce transmite o Comandă.

Produse – orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și de a face plata acestora.

Vânzător – S.C. Baroque Books & Arts., cu sediul ales pentru corespondența în Bucureşti, str. Av. Ștefan Sănătescu nr. 53A, sector 1, înregistrată Registrului Comerțului sub nr. J23/1370/2012 , C.I.F. RO 30210586.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.


2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului editurii Baroque Books & Arts: imagini, texte, elemente de grafică web,  mărci înregistrate, este integral proprietatea Baroque Books & Arts și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Baroque Books & Arts a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Editura Baroque Books & Arts și logo-ul editurii Baroque Books & Arts, precum și colecțiile și logo-urile Savoir-Vivre, Noblesse și Cadril, sunt mărci înregistrate ale OSIM.

Editura poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord, și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului editurii Baroque Books & Arts.


3. Exonerarea de răspundere

Editura Baroque Books & Arts garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise din partea editurii Baroque Books & Arts sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Baroquebooks.ro fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării sau a interpretării personale a informațiilor de pe site.

Informațiile incluse pe site-ul editurii Baroque Books & Arts au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar editura Baroque Books & Arts nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.


4. Limitele accesului la site

Utilizatorii site-ului editurii Baroque Books & Arts pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu editura Baroque Books & Arts, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Editura Baroque Books & Arts nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.


5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Baroque Books & Arts recunoaște importanța protecției datelor personale și se aliniază Regulamentului Uniunii Europene 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Datele prelucrate de editură sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de clienți și sunt folosite, exclusiv, în scopul onorării comenzilor primite pe site.

Categoriile de date personale care asigură înscrierea pe site și efectuarea comenzilor și comunicarea stării comenzilor sunt:
•    numele și prenumele clientului
•    telefon valid
•    adresă validă
•    e-mail valid
•    date facturare persoane juridice.
Dacă aceste date nu sunt furnizate, editura nu poate onora Comanda/Comenzile.

Ne angajăm, împreună cu operatorii asociați și alte persoane împuternicite, să nu înstrăinăm datele primite de la utilizatori, să respectăm dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, și dreptul la dezabonare. Dacă, pe viitor, vom intenționa să prelucrăm datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel menționat mai sus, ne obligăm să furnizăm utilizatorului, înainte de această prelucrare ulterioară, informațiile privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante.

Prin completarea formularelor de pe site, ulterior acceptării Termenilor și condițiilor site-ului, rezultă că Utilizatorii sunt de acord ca aceste date să fie prelucrate de editura Baroque Books & Arts, de către operatorii asociați și persoanele împuternicite, în scopul desfășurării activităților enumerate mai sus.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către editura Baroque Books & Arts și există Comenzi în derulare, Comenzile vor fi livrate conform informațiilor de la momentul plasării Comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

Numărul de angajați care prelucrează datele personale este sub 5, iar aceștia au fost informați în legătură cu dispozițiile relevante ale GDPR; de asemenea există o persoană împuternicită legal, care să informeze și consiliază persoanele care prelucrează datele, le informează despre securitatea prelucrării (capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența, capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor, capacitatea de testare periodică privind eficiența măsurilor), care ține legătura cu autoritățile de supraveghere, și care evaluează impactul asupra datelor și al transferurilor de date.

Editura Baroque Books & Arts nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail, etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare ale unor asemenea date, Utilizatorul nu poate atrage răspunderea Baroque Books & Arts pentru niciun fel de prejudiciu.

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

6. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediere, după caz.
Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului editurii Baroque Books & Arts sunt exprimate în Lei și conțin T.V.A., astfel în ceea ce privește cărțile – T.V.A. în procent de 5%.


7. Comanda
   
Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și exacte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întarziată, transmisă greșit etc).

Editura Baroque Books & Arts nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transportul efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Anularea sau modificarea comenzilor plasate pe site se poate face dacă și numai dacă produsele sau serviciile nu au depășit etapa de expediere. După acest moment, anularea se poate realiza numai în cazul în care produsele sau serviciile prezintă defecțiuni, caz în care acestea pot fi înlocuite sau comanda poate fi anulată.

Editura Baroque Books & Arts poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune. Editura își rezervă un asemenea drept în cazul clienților care nu au onorat comenzi anterioare ori au produs alte prejudicii Editurii.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, editura Baroque Books & Arts nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, caracterului complet și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, editura Baroque Books & Arts își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comandă. În aceste situații editura Baroque Books & Arts va anunța Clientul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către editura Baroque Books & Arts, editura Baroque Books & Arts se obligă să informeze Clientul asupra acestui fapt.


8. Facturare – plăți

Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face ramburs la curier la primirea coletului.


9. Livrarea

Comanda dumneavoastră va fi expediată prin Nemo Express, iar primirea coletului se va face în 2-5 zile lucrătoare. Plata se va face ramburs la primirea coletului, iar taxele de expediere vor fi suportate de destinatar.

• Puteţi opta și pentru ridicarea comenzii dumneavoastră direct de la sediul nostru.

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate poate fi imposibilă.

În cazul în care Produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), editura Baroque Books & Arts va informa Clientul despre indisponibilitate sau modificări. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar editura Baroque Books & Arts va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.


10. Condiții de livrare

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

În cazul în care Clientul se afla în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lasată la adresa precizată doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se așigure că poate recepționa această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresă și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către editura Baroque Books & Arts, la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.


11. Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze AWB-ul prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și documentul fiscal solicitat care conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.


12. Politica de retur. Dreptul de retragere

Editura Baroque Books & Arts oferă retur gratuit pentru clienții care notifică intentia lor întemeiată în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea coletului.
 
Modalități și termene de returnare a produselor.

Clientul se obligă să notifice editurii Baroque Books & Arts intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail sau prin telefon conform datelor de contact de pe site-ul Baroque Books & Arts, în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, editura Baroque Books & Arts poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate editurii Baroque Books & Arts pentru trimiterea curierului sunt următoarele:
•    data expedierii coletului;
•    motivul returnării;
•    suma de returnat;
•    adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur;
•    modalitatea de plată dorită (datele contului bancar).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, editura Baroque Books & Arts efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea Clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/-elor returnate nu intră în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de editura Baroque Books & Arts.

Rambursarea sumelor corespunzătoare comenzii returnate sau anulate, prin virament în cont bancar, poate dura până la 14 de zile calendaristice.


13. Condiții de returnare a produselor

În orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu documentele care l-au însoțit. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire, fără defecte (exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu editura Baroque Books & Arts).

În cazul în care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată.

Cărtile nu trebuie să aibă colțurile îndoite, cotorul deteriorat, pete pe copertă sau pe pagini, pagini rupte.


14. Copyright

Editura Baroque Books & Arts garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de autor și de difuzare pe teritoriul României, a calității și autenticității mărcilor și a produselor.

Editura Baroque Books & Arts deține dreptul legal asupra conținutului cărților pe care le comercializează, și are dreptul de a publica pasaje din cărțile pe care le vinde, conform contractelor de copyright pentru fiecare carte.


15. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.


16. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între editura Baroque Books & Arts și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează, se apelează la instanțele românești competente.


17. Frauda

Orice tentativa de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor editurii Baroque Books & Arts, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc.) vor fi anunțate de către editură autorităților și pedepsite conform legii penale.


18. Dispoziții finale

Datele prezentate pe site sunt cu titlu informativ și nu dau naștere unor obligații contractuale.

Editura Baroque Books & Arts își rezervă dreptul de a face orice modificări ale acestor termeni și condiții, precum și orice modificări asupra site-ului, fără a fi necesară notificarea prealabilă a Clienților.

Apariții recente

Ştiu ce gândeşti

Gânduri, gesturi, intenții și priviri, intuiție și simțire, magie și subtilitate: puterea de a citi gândurile, de la o mare taină la o desăvârșită artă.
Citește mai mult

Firul de aur

Firul de aur este, de fapt, o aventură memorabilă prin trecutul, prezentul şi viitorul omenirii!
Citește mai mult

Generaţia internetului. iGen

Tehnologia ultimului secol a schimbat cultura, iar cultura a schimbat lumea și a populat-o cu o nouă specie: generația rețelelor sociale, guvernată de game-changers. Ce limbă vorbesc copiii ei, dar adolescenții şi tinerii?
Citește mai mult

Decartează îndoielile cu Descartes

Rousseau, Montaigne, Descartes, Foucault, Sartre, Voltaire, Ricœur, Simone de Beauvoir, Camus, Valéry, Baudrillard, Simone Weil. De câte ori ai auzit aceste nume? Fiecare silabă este o împărăție, un munte de cultură, un fragment de patrimoniu.
Citește mai mult

Ce este dragostea, Socrate?

Marii filozofi în faţa celui mai frumos sentiment dintre toate, iubirea. Pentru că iubirea e ca o tornadă. Nu poți să iubești așa, en passant, și în rest să-ți vezi de ale tale ca de obicei.
Citește mai mult

Candoare cu stil

„Secretul fericirii nu e să faci ceea ce adori, ci să adori ceea ce faci.“ – J.M. Barrie
Citește mai mult

Viaţa secretă a soţilor

Despre ce vorbește soțul tău cu prietenii lui? Ce face când rămâne singur acasă? Chiar nu știe să spele rufe? Nici vase? Și nu deosebește aspiratorul de prăjitorul de pâine? Și oare într-adevăr își detestă soacra?
Citește mai mult

Nu dezvăluiţi niciodată secretul

„Secretele au puterea să stăpânească lumea. Secretele mi-au dat aripi, mi-au dat încredere, mi-au permis să ajung acolo unde mi-am dorit. Iubesc secretele!“ – Thorsten Havener
Citește mai mult

Arta de a trăi fără ştiri

Dacă ai citit 1000 de știri într-o zi, fii sigur că nu ai aflat nimic! Indiferent cât de multe știri citești, capacitatea creierului de acumulare şi prelucrare a informației rămâne constantă.
Citește mai mult

Toscana, tur-retur

Aventură și romantism gurmand pentru orice vârstă
Citește mai mult